Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу научну област: МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу научну област: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА И ФИНАЛНА ОБРАДА ДРВЕТА, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ХЕМИЈА И ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА И ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ТЕХНОЛОГИЈА НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И МОТОРИ И МОТОРНА ВОЗИЛА, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 31.07.2020.године.

Извештај

Пројекти , награде и признања