Предавања из Статистике померена су за петак у 11 часова по распореду група, док предавања из Математике 1 почињу од 13 часова такође по распореду група од по сат време.

 

Пројекти , награде и признања