Обавештавају се студенти да се одржавање наставе  до доношења одлуке председника Академије о било каквој промени, наставља у просторијама Одсека по датом распореду и да су студенти у обавези да буду присутни на предавањима и вежбама како би остварили предиспитне обавезе. 

 

Пројекти , награде и признања