Распоред одрађивања наставе

Једна наставна недеља која недостаје, поред наведених у табели,  наставници треба да надохнаде тако што ће једну недељу у терминима по распореду часова одржати дупле термине, како би се настава на свим нивоима студије и на свим годинама у зимском семестру завршила у истом термину а то је 16.01.2021.год.  

Настава на ССС и МСС почиње од 14:45 часова.

 

Пројекти , награде и признања