Померање термина испита:
  • ФИЗИКА који је по распореду био 28.01.2021. године, помера се за 9.02.2021. године, од 9:00 сати за студијски програм МИ од 11:00 сати за студијске програме ДСИНЕ и ЗЖС. 

  • МАРКЕТИНГ, који је по распореду био 27.01.2021.год. помера се за 8.02.2021. у 11 часова
  • ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА и ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ код наставника др Љиљане Стошић Михајловић, виши пред. који су по распореду били заказани за 28.01.2021.год померају се за 9.02.2021. год. у 11 часова
  • ТРАНСПОРТ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА који је по распореду био заказан за 26.01.2021.год. помера се за 27.01.2021.год у 9 часова .

 

Пројекти , награде и признања