Извештај Комисије за избор предавача ван радног односа за ужу наућну област ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ, за школску 2021/22. и 2022/23. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 08.06.2021.године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: БИОТЕХНОЛОГИЈА и ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ХЕМИЈА и ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године.

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БИОТЕХНОЛОГИЈА, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ПРИМАРНА ПРЕРАДА ДРВЕТА, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021. године

Извештај комисије за избор предавача за ужу област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА и ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за школску 2021/2022. и 2022/2023. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 03.06.2021. године

Пројекти , награде и признања