Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: МАКРОЕКОНОМИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, за школску 2021/22. и 2022/23, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 08.06.2021.године.

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСКОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ, за школску 2021/22. и 2022/23, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 08.06.2021.године.

Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ОПШТА БИОТЕХНОЛОГИЈА и ПОСЕБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за школску 2021/22. и 2022/23, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021.године.

 Извештај Комисије за избор сарадника-демонстратора за ужу научну област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, за школску 2021/22. и 2022/23, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 07.06.2021.године.

 

Пројекти , награде и признања