indeksi

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2021/2022 години  у другом продуженом уписном року укупно 90 студената, од којих 25 на студије из буџета и 65 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0 8 8 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 9 2 11 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 7 7 14 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 0 8 8 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 3 10 13 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 6 10 16 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 0 20 20 Математика или економија 
УКУПНО: 25 65 90  

 

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК: 

 • пријављивање кандидата: од 21., 22. и 23. септембра 2021. године
 • полагање пријемног испита: 24. септембра 2021. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 25. септембра 2021. године
 • објављивање коначне ранг - листе: 28. септембра 2021. године
 • упис примљених кандидата: 29. септембра 2021. године од 8,00 до 14,00 ч.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се преузети бесплатно на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсека Врање, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената: 

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
 • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • семестралну уплату ( трошкови за индекс, шв обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 5.000,00 динара, сврха уплате: Трошкови уписа, на жиро рачун Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање 840-2111666-06, позив на број 03-2021.
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03-2021 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 10 рата).

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

За више информација посетите страницу УПИС кликом овде.

 

  Kонкурс цео текст

 

 Погледајте УПУТСТВО за онлајн пријаву.

 

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН

 

 

Пројекти , награде и признања