Извештај Комисије за избор професора струковних студија за ужу научну област МЕНАЏМЕНТ И БИЗНИС, за школску 2021/22. годину, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 27.10.2021.године.

 

Пројекти , награде и признања