Због тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији са вирусом Covid-19 и заштите студената и особља Академије одлучено је да колоквијумска недеља не буде по усвојеном календару рада за 2021/2022. школску године већ ће се организовати према следећим распоредима:

Основне струковне студије

Специјалистичке струковне студије

Мастер струковне студије

Од  22.-26.11.2021. године колоквијумска недеља ће се организовати за студенте на основним струковним студијама на  свим студијским програмима.

Од 29.11.- 3.12.2021.године колоквијумска недеља ће се организовати за студенте на мастер струковним студијама на оба студијским програмима

Од 06.- 10.12.2021. године колоквијумска недеља ће се организовати за студенте на специјалистичким струковним студијама на оба студијска програма.

 

Колоквијуми ће се организовати у Одсеку Врање према распореду који је објављен на сајту.

 

Настава у недељама када се реализују колоквијуми за студијске програме на основним, специјалистичким и мастер студијама, се не реализује.

 

Пројекти , награде и признања