1. др Слободан Стефановић, проф.с.с

Обавештавају се студенти да ће други колоквијум из предмета:

МЕХАНИКА 1, МЕХАНИКА 2, ХИДРАУЛИКА И ПНЕУМАТИКА, ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА, ДИЈАГНОСТИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА бити одржани у четвртак 23.12.2021.год у 10:00 часова, с тим што ће предметни наставник уи договору са студентима направити распоред који предмет ће бити у ком термину.

  1. др Бранислав Станисављевић, проф.с.с.

Други колоквијуми из предмета  УПРАВЉАЊЕ ИНОВАЦИЈАМА, МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА и ПРЕДУЗЕТНИШТВО биће одржани у уторак 21.12.2021.год. од 8:00h

  1. др Љиљана Стошић Михајловић, виши пред u 12h, 22.12.2021.

Други колоквијуми из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДНО ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА и МАРКЕТИНГА биће одржани у среду 22.12.2021.год. у 12:00 часова

 

Пројекти , награде и признања