1. Рачуноводство се од 20.01. помера за 21.01. у 11ч
 2. Економска анализа се од 20.01. помера за 21.01. у 11ч
 3. Математика се од 17.01. помера за 25.01. од 11ч.
 4. Статистика се од 17.01. помера за 25.01. од 13ч
 5. Физика се од 27.01. помера за 28.01. од 10ч
 6. Физика животне средине се од 27.01. помера за 28.01.
 7. Електротехника и електроника се од 27.01. помера за 28.01.
 8. Познавање сировина се од 21.01. помера за 28.01.
 9. Технологија кондиторских производа се од 21.01. помера за 28.01.
 10. Агроекологија се од 21.01. помера за 28.01.
 11. Органска производња и прерада се од 21.01. помера за 26.01.
 12. Индикатори стања животне средине се од 21.01. помера за 26.01.
 13. Паковање и транспорт хране се од 18.01. помера за 24.01.
 14. Општа микробиологија на Заштити животне средине и Прехрамбеној технологији биће одржан 19.01.
 15. Хигијена и безбедност хране на Заштити животне средине и Прехрамбеној технологији биће одржан  20.01.
 16. Технолошка микробиологија се од 20.01. помера за 21.01.
 17. Познавање робе са технологијом на Предузетничком менаџменту и Производној економији биће одржан 18.01.

 

Пројекти , награде и признања