Извештај Комисије за избор вишег предавача за ужу стручну област: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 26.01.2022. године.

Извештај Комисије за избор асистента за ужу стручну област: ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА, стављен је на јавни увид и налази се у библиотеци Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсека Врање, од 26.01.2022. године.

 

Пројекти , награде и признања