Како би се настава реализовала у потпуности током летњег семестра нерадни дани 22.04, 25.04., 02.05., 03.05.2022. одрадиће се у следећим терминима:

19.03.2022.год субота одрадиће се за 22.04.2022.год.

16.04.2022.год. субота одрадиће се за 25.04.2022.год.

14.05.2022.год. субота одрадиће се за 02.05.2022.год.

21.05.2022.год. субота одрадиће се за 03.05.2022.год.

Наставници који имају наставу у овим терминима треба да реализују наставу.

Пројекти , награде и признања