1.Nastavnici VŠPSS i eksperti

Висока школа примењених струковних студија у Врању са посебним задовољством обавештава јавност, да је као партнер пројекта IPA „To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people”, укупне вредности 198.453,8 еура, успешно реализовала и последњу етапу пројекта, која се односила на финалну уплату Међународне бизнис школе из Ботевграда, Бугарска и испуњавање њихове уговорне обавезе као водећег партнера на пројекту.

У оквиру поменутог пројекта ВШПСС је остварила сарадњу са 13 основних и 6 средњих школа у Пчињском округу. Успешност сарадње може се сагледати из угла едукације ученика основних и средњих школа, њихових наставника и студената ВШПСС из области предузетништва и повећања материјално-техничких ресурса поменутих школа паметним таблама, којима је отворена могућност ка квалитетнијој и савременијој настави свих наставних предмета, као и ваннаставних активности у њима.

Руководство ВШПСС и запослени у њој исказују посебну захвалност:

  • Међународној бизнис школи у Ботевграду, водећем партнеру, за показану пословност при реализацији пројекта,
  • Школама Пчињског управног округа - носиоцима пројектних активности на изузетној сарадњи и
  • Свим учесницима који су помогли реализацију пројекта на максималном ангажовању у остваривању постављених задатака и циљева пројекта.            

Такође, руководство ВШПСС изражава и увереност у успешност будућих сарадњи, на добробит свих учесника предстојећих пројеката, као поборника савременог начина функционисања.

Посебно задовољство деле запослени у ВШПСС што се, још једном, на васпитно-образовној мапи, школа позиционирала као институција која може да изнесе обимне и нимало једноставно структуриране пројекте и потврди свој статус савремене школе.

Пројекти , награде и признања