Академија техничко-васпитачких струковних студија са седиштем у Нишу у чијем саставу се налази Висока школа примењених струковних студија у Врању добила је Дозволу за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019. године за извођење следећих студијских програма:

Основних струковних студија:

 • Производна економија – 30 студената
 • Инжењерство намештаја и ентеријера – 20 студената
 • Заштита животне средине – 20 студената
 • Прехрамбена технологија – 20 студената
 • Машинско инжењерство – 30 студената
 • Предузетнички менаџмент – 30 студената
 • Друмски саобраћај – 40 студената

Специјалистичких струковних студија:

 • Друмски саобраћај – 30 студената
 • Инжењерски менаџмент – 30 студената

Мастер струковних студија:

 • Технолошко инжењерство – 16 студената
 • Мешународна економија и предузетништво – 16 студената

 

 

 

Пројекти , награде и признања