ОБАВЕШТЕЊА

indeksi

 Академија техничко – васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Врање уписаће у прву годину специјалистичких струковних студија укупно 30 студената који се сами финансирају, на следећем акредитованим студијском програму:

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ -  30  самофинансирајућих студената

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 06. 07 и 8.јула 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарне ранг - листе: 11.07.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 14.07.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 15.07.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК:

 • пријављивање кандидата: 24 и 25 септембар 2020.године од 8,00 до 14,00 часова
 • oбјављивање прелиминарна ранг - листе: 28.09.2020. године до 14,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 30.09.2020. године до 10,00 часова
 • упис примљених кандидата: 01.10.2020. године од 8,00 до 14,00 часова

УСЛОВИ ЗА УПИС

 • У прву годину специјалистичких струковних студија може се уписати лице које има високо образовање стечено на основним струковним и основним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • На специјалистичке струковне студије могу се уписати и лица која су завршила студије по прописима који су важили пре доношење Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних студија у складу са законом.
 • На специјалистичким струковним студијама уписују се студенти из следећих образовно–научних поља: техничко–технолошке науке, друштвено–хуманистичке науке и ИМТ поља.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа, и то:

 • пријаву (на прописаном обрасцу који се купује у Одсеку Врање);
 • фотокопију дипломе или уверење о завршеним основним студијама, уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама уз подношење оригиналне исправе на увид;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству; и
 • друге доказе прописане Конкурсом.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на специјалистичким струковним студијама у Академији техничко-васпитачких струковних студија Ниш- Одсек Врање подносе:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • оригинал дипломе или уверења о завршеним основним студијама;
 • два попуњена ШВ обрасца ( добијају се у школи бесплатно );
 • попуњен анкетни лист (изборни предмети, уже стручно интересовање и усмеравање);
 • студентску књижицу (индекс) - ( добија се у школи бесплатно );
 • две слике формата 3,5 х 4,5 cm и
 • доказ о уплати I рате школарине на износ од 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-васпитчких струковних студија Ниш-Одсек Врање, број 840-2111666-06, позив на број 03.

TРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

 • Специјалистичке струковне студије трају 1 (једну) годину, односно 2 (два) семестра и имају најмање 60 ЕСПБ бодова.

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом уписа.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • Школарина за специјалистичке струковне студије износи 80.000,00 динара (за држављане Републике Србије), уз могућност плаћања у 10 (десет) месечних рата по 8.000,00 динара и 1000 ЕУР-а по години у динарској противвредности за стране држављане.

 Информатор за полагање пријемног испита можете преузети бесплатно овде.

Обавештавају се студенти који су пријавили испите у јунском испитном року да обавезно предају уплатницу (коју су користили приликом онлајн пријаве) професору када дођу на испит.

Обавештавају се студенти да ће свечана додела диплома бити 18.6.2020.  у 12 сати у амфитеатру.

Студенти су у обавези да са собом носе заштитне маске.

Термини одржавања припремне наставе која ће бити одржана он-лине.

Будући бруцоши би требало да се пријаве на сајту одсека он-лине, како би се видео тачан број пријављених кандидата. У складу са тим наставници који ће држати припремну наставу успоставиће контакт и обавестити кандидате о времену одржавања наставе, а такође и кандидати могу контактирати наставнике путем емаил адресе.

 • Математика: 15, 16 ,18 и 26.јуна, у термину од 10-13,00 часова;
 • Хемија: 17, 23, 25 и 29. јуна у термину од 10-13,00 часова.
 • Економија: 18, 19, 22, и 25. јуна у термину од 10-13,00 часова.

Припремну наставу он-лине реализоваће чланови Наставно-стручног већа и то :

 • Из математике: мас.инж. машинства Бранислав Димитријевић, асистент; емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Из хемије: др Лидија Станковић, професор струковних студија, емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Из економије: др Милица Станковић, професор струковних студија, емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Обавештавају се студенти Академије техничко васпитачких струковних студија –одсека Врање, да ће се лабораторијске вежбе из следећих предмета одржати у просторијама школе и то: 

 1. Технологија млека код предметног наставника др Јасмине Стојиљковић 8.6.2020.
 2. Основи технологије анималних производа код предметног наставника др Јасмине Стојиљковић 9.6.2020.
 3. Органска хемија код предметног професора др Лидије Стаменковић 9.6.2020.
 4. Хемија са познавањем помоћних материјала код предметног професора др Лидије Стаменковић 10.6.2020.
 5. Еколошка микробиологија код предметног професора др Срђана Тасића 11.5.2020.
 6. Прехрамбена микробиологија код предметног професора др Срђана Тасића 12.5.2020.
 7. Компјутерска графика код предметног наставника мр Горана Петковића од 10.11. и 12.6.2020.

Како би се испоштовале мере и препоруке које је наложило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, студенти ће бити распоређени по групама. О распореду група и о времену одржавања вежби студенте ће обавестити сами предметни наставници. Студенти су обавези да носе заштитне маске и рукавице.

 

 

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија Одсека Врање да ће у периоду од 15. - 29. јуна 2020. године бити одржан јунски испитни рок за све предмете. 

Пријављивање ће бити он-лине преко сајта школе од 8. - 11. јуна до 24 часова.

Цена испитне пријаве за студенте који се финансирају из буџета је 100 динара, а за самофинансирајуће студенте је 1.000 динара. 

Напомена: Уплате за испитне пријаве уплаћивати појединачно за сваки предмет. 

Жиро рачун: 840-2111666-06

Прималац: АТВСС-Ниш

Сврха: Пријава испита ( обавезно унесите и назив предмета

Позив на број:  03 - ваш број индекса (пример : 03-999/ДС)

 

Распоред полагања испита биће накнадно објављен.

Пријава испита на дан испита није могућа.


Пријава испита за јунски рок је истекла, уколико сте имали проблема са онлајн пријавом обратите се студентској служби Одсека Врање.

 

На седници Наставно стручног већа Одсека Врање одржаној 29.5.2020. донешена је следећа одлука о предиспитним обавезама:

ДА СТУДЕНТИ МОГУ ДА ОСТВАРЕ 100 (сто) ПОЕНА НА ИСПИТУ из предмета које су слушали у летњем семестру школске 2019/2020. годинена на основним и мастер струковним студијама и из предмета које су слушали у зимском и летњем семестру школске 2019/2020. године на специјалистичким струковним студијама, тако што ће добити максималан број поена на присуству предавањима и вежбама у складу са силабусом предмета и поене за урађени семинарски и/или графички рад, док ће поене за колоквијуме и испит остварити на самом испиту. 

 

 
indeksi

 У прву годину основних струковних студија Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Врање уписаће укупно 190 студената, на акредитованим студијским програмима, према следећој табели:

 
Назив студијског програма Буџет Самоф. Укупно Пријемни испит(полаже се један)
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 10 20 Математика или хемија
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 18 2 20 Математика или хемија
ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА 12 8 20 Математика или хемија
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 10 30 40 Математика
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 20 10 30 Математика
ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА 20 10 30 Математика или економија
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 10 20 30 Математика или економија 
УКУПНО: 100 90 190  

 

ПРВИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК

 • пријављивање кандидата: од 09.07. и 10.07. 2020. године од 8,00 до 14,00 часова
 • полагање пријемног испита: 13. јула 2020. године у 10,00 часова
 • oбјављивање јединствене ранг - листе: 14. јула 2020. године у 12,00 часова
 • објављивање коначне ранг - листе: 16. јула 2020. године у 12,00 часова
 • упис примљених кандидата: 17.07. и 18.07. 2017. године од 8,00 до 14,00 ч.

УСЛОВИ ЗА УПИС

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:

 • средње стручно образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит (према структури датој у првој табели)

Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије може се преузети бесплатно на сајту Академије техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсека Врање, ул.Филипа Филиповића бр.20 у Врању.

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (купује се у Школи), подносе фотокопије следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих завршених разреда средње школе,
 • диплому о завршеној средњој школи,
 • потврду о уплати надокнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе.

Кандидати који СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС на Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање подносе:

 • оригинална документа,
 • два обрасца ШВ-20 ( добијају се у школи бесплатно ),
 • попуњен индекс ( добија се у школи бесплатно ),
 • две фотографије за индекс, формата 4,5 х 3,5 cm,
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03 (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плати у 9 рата).

Студенти су у обавези да на име трошкова уписа уплате износ од 5.000,00 динара приликом уписа.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 50.000,00 динара;
 • за стране држављане износи 1.000,00 ЕУР-а

Услови за одређивање редоследа кандидата, конкурсни рокови и остали услови биће усклађени са одредбама заједничког конкурса.

 Информатор за полагање пријемног испита за основне струковне студије можете преузети бесплатно овде.

 

Обавештавају се студенти да ће овера летњег семестра школске 2019/2020. године, бити у данима од 1.06.-05.06.2020. године.

Овера ће се вршити он-лајн попуњавањем формулара који  се налази на сајту школе.

За оверу семестра потребно је:

- Један попуњен образац семестралног листа (попуњава се онлајн) на линку;
- Анкета (попуњава се онлајн) на линку
- Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.

Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу по ценовнику.

За све евентуалне недоумице обратити се студентској служби одсека на телефон 017/421-859.

Напомена: Да би се оверио семестар неопходно је да сваки студент попуни анкету у виду обрасца који ће се налазити на сајту школе код овере семестра.

 

Обавештавају се студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија Одсека Врање да ће у периоду од 3. до 6. јуна 2020. године бити одржан априлски испитни рок за све предмете који су одслушани закључно са зимским
семестром школске 2019/2020. године.


Пријављивање ће бити он-лajн преко сајта Одсека од 1. до 2. јуна.
Цена испитне пријаве за студенте који се финансирају из буџета је 100 динара, а за самофинансирајуће студенте је 1.000 динара.
Распоред полагања испита биће накнадно објављен.
Пријава испита на дан испита није могућа.

 

Пројекти , награде и признања