ОБАВЕШТЕЊА

 
 1. Пре почетка рада факултета, а и свакодневно спроводити чишћење и дезинфекцију простора, прибора и опреме, као и проветравање просторија најмање пола сата након чишћења. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и неопходног контактног времена. 
 2. Радници на факултетима и студенти морају бити без симптома који указују на COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) при доласку на факултет.
 3. На улазу у објекат поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.
 4. Потребно је да послодавац обезбеди довољне количине личне заштитне опреме за запослене, средстава и прибора за чишћење и дезинфекцију, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола у амфитеатрима, читаоницама и свим осталим просторијама где студенти бораве и уче. Такође, неопходно је обезбедити и довољне количине топломера и информације где се студенти могу јавити како би у случају да се осећају лоше могли да измере своју телесну температуру. 
 5. Студенте организовати у мање групе током наставе, а величину групе одредити на основу броја места у амфитеатрима, учионицама, вежбаонама и др. тако да удаљеност између студената буде најмање два метра. Не препоручује се задржавање студената у већим групама након предавања по ходницима, у дворишту или другим местима. 
 6. Распоред предавања организовати тако да између предавања буде довољно дуга пауза како се две групе студената не би сусретале и како би се оставило времена за чишћење, дезинфекцију и проветравање простора где су студенти боравили. Препоручије се да се почетак предавања сачека у амфитеатрима или вежбаонама.
 7. Одржавање испита организовати тако да се термини испита не преклапају и да чекање студената испред просторије где се испит одржава буде што краће уз одржавање препоручене удаљености између студената од најмање два метра. 
 8. Запослени на факултету и студенти морају да носе маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду,  уз редовно спровођење мере личне хигијене, посебно прања руку сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди или дезинфекције руку средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно уста, нос и очи пре прања или дезинфекције руку, не делити храну. 
 9. Редовно чистити простор објекта укључујући прање и дезинфиковање подова, зидова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће употребом средстава на бази 70% алкохола. 
 10. Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити вештачку вентилацију.
 11. Обезбедити обележена места за хигијенско одлагање отпада (употребљених маски и др). Отпад одлагати у кесу смештену у канти са педалом за ножно отварање или отворене како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање уз прописане мере заштите
 12. Не организовати скупове, прославе и слична дешавања на факултету, као ни групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа.
 13. Препорука је да кафетерије и слични простори где се продаје и служи вода, сокови, кафа или храна, а који се налазе у склопу факултета, не раде до даљњег, како би се спречило окупљање већег броја особа на једном месту и спречило задржавање у групама.
 14. Потребно је да сви запослени бар два пута дневно, мере температуру и проверају да ли имају неки од симптома који могу указивати на COVID-19 (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса), а посебно пре доласка на посао. У случају појаве симптома који указују на COVID-19 запослени  треба да се јави надређеном и не долази на посао, те да се јави свом изабраном лекару у дому здравља. 
 15. У ситуацији појаве сумње на оболевање од COVID-19 код запосленог, декан те установе је у обавези да о томе одмах обавести епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље ради даљег поступања.
 16. Потребно је да сви запослени на факултетима смање учесталост својих социјалних контаката у свакодневним активностима како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минимум.

 

Смештај у студентским домовима

 

 1. Пре почетка рада студентског дома, а и свакодневно спроводити чишћење и дезинфекцију простора, као и проветравање просторија најмање пола сата након чишћења. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина примене и неопходног контактног времена. 
 2. На улазу у студентске домове поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством на бази хлора, као и дозер са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола како на улазу тако и по ходницима.
 3. Потребно је да се запосленима у студентским домовима обезбеде довољне количине личне заштитне опреме, средстава и прибора за чишћење и дезинфекцију.
 4. Редовно чистити простор студентског дома укључујући прање и дезинфиковање подова, зидова, врата, столова, столица, квака, прекидача за светло, ручки ормарића, славина и других површина које користи већи број лица, најмање два пута дневно, по потреби и чешће употребом средстава на бази 70% алкохола. 
 5. Просторије редовно проветравати уз омогућавање континуираног протока ваздуха. Не користити вештачку вентилацију.
 6. Постељину, јастучнице, ћебад и друге тканине уклонити и опрати у машини за прање  веша употребом стандардних детерџената користећи програм прања на температури од најмање 60 °C. Постељину мењати и прати најмање једном недељно. 
 7. У тоалетима и купатилима обезбедити сапуне и папирне убрусе и спроводити редовно чишћење и дезинфекцију површина. Поставити обавештење о обавези прања и дезинфекције руку, као и упутства за правилно прање руку.
 8. Запослени у студентском дому као и студенти морају да носе маске, тако да маска прекрива уста, нос и браду и то приликом кретања кроз ходник или боравка у заједничким просторијама које се деле са више особа. 
 9. Број студената у собама у којима су смештени студенти организовати тако да студенти који живе заједно могу да одржавају прописану удаљеност од најмање два метра у свим правцима приликом боравка и спавања. 
 10. Организовати исхрану студената кад год је то могуће у собама за боравак (кетеринг). Уколико је неопходно користити мензе/трепезарије, студенти за столовима треба да седе на удаљености од најмање два метра у сваком правцу, а сваки сто је потребно да има средства за дезинфекцију руку и папирне убрусе. 
 11. Чекање за храну у студентској мензи организовати у реду са размаком међу студентима од два метра, а студенти док чекају у реду морају носити маске. Маска се скида само током јела. 
 12. У студентској мензи приликом припреме хране потребно је придржавати се уобичајених принципа добре хигијенске праксе у припреми и манипулацији храном, са циљем смањења увек присутних ризика за све болести преносиве храном. Избацити из употребе послуживање кечапа, сенфа, сосева, уља, сланика, шећера, чајева и сл. из посуда за заједничку употребу. Контролисати поступак прања посуђа – обавезно машинско прање или, ако за то нема услова, прање детерџентом на што вишој температури (у машини за судове на температури већој од 60˚C). При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени у складу са упутством произвођача, а посебно водити рачуна да дезинфекционо средство не дође у контакт са храном!!!
 13. Неопходно је да студенти свакодневно прате своје здравствено стање и уколико се појаве симптоми респираторне инфекције да се јаве лекару студентске поликлинике, управнику студентског дома и родитељима. Управник студентског дома је дужан да у случају појаве сумње на COVID-19 одмах обавести  епидемиолога надлежног института/завода за јавно здравље путем телефона. 
 14. У студентском дому потребно је обезбедити довољно топломера како би били доступни студентима да у свако време могу измерити своју телесну температуру, а на свим видним местима треба поставити бројеве телефона на који студенти могу да се јаве у случају појаве симптома који указују на COVID-19.
 15. Студенти би требали да избегавају посете рођака и пријатеља, смање своје друштвене активности и да избегавају одлазак на јавна места, посебно места без адекватне вентилације.

 

Достава хране и пића – кетерин

 

 1. Хигијену и дезинфекцију возила за доставу треба спроводити што чешће (препоручљиво пре и након сваког завршеног “круга доставе”) препорученим средствима у складу са упутством произвођача. 
 2. Упаковану храну спаковати у додатне пакете или кесе како би се спречила контаминација хране и амбалаже у којој је пакована. 
 3. Обавезно најавити долазак хране телефоном како би оставили времена за особље студентског дома/мензе да се припреми за преузимање хране. 
 4. Достављач је дужан да приликом доставе носи маску и рукавице, и храну предаје на посебно за то означеном улазу.
 5. Храна се допрема на посебан улаз кад год је то могуће, а чист и прљав пут кретања хране се не смеју укрштати. Уколико то није могуће, пут кретања хране се мора дезинфиковати непосредно пре достављања хране.
 6. Храну преузимају посебно за то одређене особе које су у обавези да носе маску и рукавице. Иста особа спроводи и дистрибуцију хране и поспремање остатака хране након јела.
 7. Чекање студената на преузимање хране у студентском дому/мензи организовати у реду са размаком међу студентима од најмање два метра, а студенти док чекају у реду морају носити маске. Препоруке су подложне изменама у зависности од промене епидемиолошке ситуације. 

 

УПУТСТВО - ПРЕПОРУКЕ

 

 

Допис МПНТР - предлог мера

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Врање обавештава све заинтересоване средњошколце – будуће бруцоше да у складу са дозволом за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019.  у школској 2020/2021., према постојећој акредитацији и квоти Министарства просвете и технолошког развоја из школске 2019/20. год. уписати 190 студената у прву годину студија на студијске програме: 

Одлука о предлогу броја студената

Назив студијског програма

Буџет САФ Укупно

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

10 10 20

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

18 2 20

ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

18 2 20

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

10 30 40

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

22 8 30

ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

22 8 30

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

10 20 30

УКУПНО:

110 80 190

Министарство је упутило допис високошколским установама о наставку рада од 15.5.2020. уз поштовање превентивних мера.
Текст дописа.

informator

 

 

Поштовани заинтересовани студенти, у Информатору који је постављен на сајту школе можете наћи све потребне информације које вас занимају везане за упис у новој школској 2020/21.години на Академији техничко васпитачких струковних студија Ниш - Одсек Врање.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академија техничко-васпитачких струковних студија Ниш – Одсек Врање обавештава све заинтересоване средњошколце – будуће бруцоше да у складу са дозволом за рад бр. 612-00-01389/2019-06 од 23.08.2019.  у школској 2020/2021., према постојећој акредитацији и квоти Министарства просвете и технолошког развоја из школске 2019/20. год. уписати оквирно 190 студената у прву годину студија на студијске програме:

 

Назив студијског програма

Укупно

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

20

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

20

ИНЖЕЊЕРСТВО НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

20

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

40

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

30

ПРОИЗВОДНА ЕКОНОМИЈА

30

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

30

УКУПНО:

190

 

 

 

Брошура Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсека Врање је доступна у дигитално форми и можете је преузети кликом на :

Брошура 2020/2021.

ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ, УКОЛИКО ИМАТЕ НЕКИ ЗАХТЕВ, МОЖЕТЕ ГА НАПИСАТИ И ПРОСЛЕДИТИ ШЕФОВИМА КАТЕДРИ НА ЊИХОВЕ ИМЕЈЛ-АДРЕСЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 • Др Милица Станковић, проф.с.с. – Катедра за економију и менаџмент
         имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Др Срђан Тасић, проф.с.с. – Катедра за заштиту животне средине и технологије
         имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
 • Др Милош Ристић, проф.с.с. – Катедра за индустријско и машинско инжењерство
        имејл:: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)
 • Др Дејан Богићевић, проф.с.с. – Катедра за саобраћајно инжењерство и грађевинско инжењерство.
        имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

ЗБОГ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, КОЈЕ ЈЕ НА СНАЗИ ОД 16.03.2020. ГОДИНЕ, НИСМО У МОГУЋНОСТИ ДА ПРОМОЦИЈУ НАШЕГ ОДСЕКА ОБАВЉАМО КАО И ДО САДА, АЛИ ТО НЕ ЗНАЧИ ДА НЕ МОЖЕМО ДРУГАЧИЈЕ ДА СЕ ОРГАНИЗУЈЕМО. КАКО СМО У ПОСЛЕДЊЕ ВРЕМЕ ЗАВИСНИ ОД ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТА И ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА, МОЛИМО ВАС ДА СЕ АКТИВНО УКЉУЧИТЕ У ПРОМОЦИЈИ НА СЛЕДЕЋЕ НАЧИНЕ. СВИ МИ ИМАМО ИСКУСТА, КАКО СА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА, ТАКО И СА ПРОМОЦИЈОМ ОД РАНИЈЕ, ПА СЕ ПОТРУДИМО И ОВОГ ПУТА ДА ПОСТИГНЕМО ИСТИ ЦИЉ. ДА ПРЕЗЕНТУЈЕМО ОДСЕК НА НАЈБОЉИ НАЧИН СА ЦИЉЕМ ДА УПИШЕМО ШТО ВЕЋИ БРОЈ СТУДЕНАТА У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ И ТО ПО ПРВИ ПУТ КАО АКАДЕМИЈА.

ПРЕДЛОГ ЈЕ ДА ПРОСЛЕДИТЕ ТРОЛИСНИЦУ КОЈА ЋЕ БИТИ ПОСТАВЉЕНА НА САЈТУ ШКОЛЕ НА СВИМ ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА (e-mail, facebooke, istrgram, mesinger...). ТАКОЂЕ, ОБАВИТИ И КОМУНИКАЦИЈУ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ИЗ ВАШЕГ ОКРУЖЕЊА ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА НЕКИ ДРУГИ НАЧИН НЕУГРОЖАВАЊЕМ СОПСТВЕНОГ ЗДРАВЉА НИТИ ЗДРАВЉА КАНДИДАТА.

ОЧЕКУЈЕМО АНГАЖОВАЊЕ СВИХ КА ЗАЈЕДНИЧКОМ УСПЕХУ.

Руководство одсека

Студeнти су нajвeћe блaгo jeднoг друштвa и збoг тoгa смo дужни дa учинимo свe кaкo бисмo нaшим млaдим људимa oбeзбeдили штo блистaвиjу будућнoст у нaшoj држaви, a oни ћe нaм сe свojим знaњeм и вeштинaмa oдужити кoje су усaвршaвaли тoкoм студиja. Студирaти ниje лaкo и тo врлo дoбрo знajу сви кojи студирају и они који су студирали, али и они који ће тек студирати и бити студенти. Кoликo гoд дa су тeшки, студeнтски дaни су ипaк нajлeпши, најдражи, најузбудљивији.  Из тoг рaзлoгa су студeнти дoбили и свoj прaзник - Дaн студeнaтa. 

Дан студената, 4. април, обележава се у знак сећања на велику демонстрацију коју су организовали студенти у Београду 4 априла 1936 године, када је у знак протеста убијен студент Правног факултета, због јачања фашизам у Немачкој.

Драги наши студенти, руководство Одсека Врање, Академије техничко васпитачких струковних студија Ниш, Вам честита Ваш  дан и жели да будете и даље успешни, способни да решавате све проблеме који вам се испрече и изборите се са свим потешкоћама које се налазе и налазиће се на вашем путу ка успеху и остваривању ваших циљева.

Због ванредне ситуације не можемо вам уприличити никакво дружење или неку активност, али смо зато ту увек за вас и у овако тешкој ситуацији.

Пројекти , награде и признања