Одбрана мастер радова

Дана 16.3.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент БИЉАНА АРСИЋ 9/MAС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: МОДЕЛОВАЊЕ ИНДИКАТОРА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА.
Састав Комисије:
 1. ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ, председник
 2. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
 3. НЕЛА ЦВЕТКОВИЋ , члан
 4. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, ментор
У Врању, 10.3.2022.г.
Дана 16.3.2022 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА МИХАЈЛОВИЋ 1/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: МОТИВИ И СТРАТЕГИЈСКИ ЕФЕКТИ ГЛОБАЛНОГ ПОСЛОВАЊА КОМПАНИЈЕ НК РК ЈУМКО А.Д. ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. МИЛОШ СТОШИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 28.2.2022.г.
Дана 13.12.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА СИМОНОВИЋ 7/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ HK PK "YUMKO" A.D. ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. МИЛОШ СТОШИЋ, члан
 4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА ФИЛИПОВИЋ 8/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ УТИЦАЈА БУКЕ НА ЧОВЕКА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
 3. ДИЈАНА ПОТУРИЦА, члан
 4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ АЛЕКСАНДРА 3/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
 3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.
Дана 13.12.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ МАРИЈА 2/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДОМАЋОМ ШТЕДЊОМ.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
 3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
 4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.