Штампа
Дана 9.11.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ РИСТИЋ 17/MАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
Тема: МОДЕЛ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ТОП СОФИ СРБ ДОО ВРАЊЕ ЗАСНОВАН НА ПРИНЦИПИМА СМАЊЕЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.
Састав Комисије:
  1. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, председник
  2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
  3. МЕНАЏЕР КОМПАНИЈЕ, ДИПЛ. ЕКОНОМИСТА МАЈА КАЊЕВИЋ СИВИЕРО, члан
  4. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, ментор
У Врању, 3.11.2021.г.