Штампа
Дана 2.12.2021 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДЕЈАН ТРАЈКОВИЋ 18/MAС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ПРИМЕЊЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА,
Тема: ЗНАЧАЈ PCR ТЕСТА У ОТКРИВАЊУ БОЛЕСТИ COVID 19 СА АСПЕКТА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ.
Састав Комисије:
  1. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, председник
  2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
  3. ДР СЛАЂАН СТАНКОВИЋ, члан
  4. ДР СРЂАН ТАСИЋ, ментор
У Врању, 29.11.2021.г.