Штампа
Дана 13.12.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ АЛЕКСАНДРА 3/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ТРАНЗИЦИЈА,
Тема: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У УСЛОВИМА ТРАНЗИЦИЈЕ.
Састав Комисије:
  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР ЈОВАНА ЏОЉИЋ, члан
  3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
  4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.