Штампа
Дана 13.12.2021 год. у 11:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАВИДОВИЋ МАРИЈА 2/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ЕКОНОМСКИ РАСТ И РАЗВОЈ,
Тема: ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДОМАЋОМ ШТЕДЊОМ.
Састав Комисије:
  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР ЛИДИЈА СТАМЕНКОВИЋ, члан
  3. ГОРАН МАРКОВИЋ, члан
  4. ДР ГОРДАНА МРДАК, ментор
У Врању, 3.12.2021.г.