Штампа
Дана 13.12.2021 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНЂЕЛА СИМОНОВИЋ 7/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  МЕЂУНАРОДНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО,
Тема: СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ КОМПАНИЈЕ HK PK "YUMKO" A.D. ВРАЊЕ.
Састав Комисије:
  1. ДР ГОРДАНА МРДАК, председник
  2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
  3. МИЛОШ СТОШИЋ, члан
  4. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.