Штампа
Дана 13.12.2021 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент КРИСТИНА ФИЛИПОВИЋ 8/МАС-МЕП браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Тема: ЕКОНОМСКИ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ УТИЦАЈА БУКЕ НА ЧОВЕКА.
Састав Комисије:
  1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, председник
  2. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
  3. ДИЈАНА ПОТУРИЦА, члан
  4. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, ментор
У Врању, 8.12.2021.г.