Одбрана мастер радова

Дана 29.12.2020 год. у 8:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНИЦА СТЕВАНОВИЋ 10/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Микробиолошки аспекти технологије производње бистрих воћних концентрата у "НЕКТАР" д.о.о..
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
 2. Др Гордана Богдановић, члан
 3. Растко Петровић, дипл.инж.технологије, члан
 4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 8:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АНДРИЈАНА ЉУБИЋ 14/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Технолошка микробиологија,
Тема: Изолација и ентификација аутохтоних квасца са грожђа сорти гајених у околини Врања.
Састав Комисије:
 1. Др Јасмина Стојиљковић , председник
 2. Др Гордана Богдановић, члан
 3. Маја Алексић, дипл.инг., члан
 4. Др Срђан Тасић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 29.12.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРИЈА РИСТИЋ 12/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Процена ризика по здравље људи и животну средину,
Тема: Анализа технологија и постројења за прераду сирове воде у фабрици воде ЈП "Водовод" Врање у циљу повећања квалитета добијене воде.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јована Џољић, члан
 3. Жаклина Златковић, дипл.инжењер, члан
 4. Др Љиљана Ђорђевић, ментор
У Врању, 28.12.2020.г.
Дана 16.12.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЂОРЂЕВИЋ ТАЊА 8/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Индикатори стања животне средине и радиоекологија,
Тема: Праћење количине произведеног отпада као показатеља животног стандарда становник Града Врања.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, члан
 3. Нела Цветковић, мастер инж. зашт. жив. сред., члан
 4. Др Јована Џољић, ментор
У Врању, 14.12.2020.г.
Дана 16.12.2020 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈОВЧИЋ ВЛАСТИМИР 10/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Индикатори стања животне средине и радиоекологија,
Тема: Мониторинг количине амбалажног отпада на територији Града Врања у циљу успостављања одрживог система управљања.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јасмина Стојиљковић, члан
 3. Нела Цветковић, мастер инж. зашт. жив. сред., члан
 4. Др Јована Џољић, ментор
У Врању, 14.12.2020.г.
Дана 18.11.2020 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАНА ТОДОРОВИЋ 7/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  ИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈА,
Тема: Моделовање параметара квалитета квалитета ваздуха на територији Града Врања применом вештачких неуронских мрежа.
Састав Комисије:
 1. Др Јована Џољић, председник
 2. Др Гордана Богдановић, члан
 3. Др Небојша Стојановић, члан
 4. Др Лидија Стаменковић, ментор
У Врању, 13.11.2020.г.