Одбрана мастер радова

Дана 18.11.2020 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЂОРЂЕВИЋ СТРАХИЊА 13/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Управљање системима заштите животне средине,
Тема: Квалитет ваздуха и предлог мера за његово побољшање на територији Града Врања.
Састав Комисије:
 1. Др Јована Џољић, председник
 2. Др Лидија Стаменковић, члан
 3. Дијана Потурица, мас.инж.заш.жив.сред., члан
 4. Др Гордана Богдановић, ментор
У Врању, 12.11.2020.г.
Дана 7.10.2020 год. у 13:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ДАНИЈЕЛА КРСТИЋ 4/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Управљање системима заштите животне средине,
Тема: Бука и превентивне мере за њено смањење у граду Врању.
Састав Комисије:
 1. Др Љиљана Ђорђевић, професор, председник
 2. Др Јована Џољић, предавач, члан
 3. Др Небојша Стојановић, спец. хигијене, члан
 4. Др Гордана Богдановић, професор, ментор
У Врању, 5.10.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 1/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Органска производња и прерада,
Тема: Технологија добијања вермикомпоста и његова примена у органској производњи.
Састав Комисије:
 1. Др Гордана Богдановић, председник
 2. Др Јасмина Стојиљковић, ментор
 3. Дипл.ветер. Зорица Станић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СЛАЂАНА РИСТИЋ 11/МАС-ТИ браниће МАСТЕР РАД из
предмета:  Индикатори ефикасности заштите животне средине у производњи хране,
Тема: Индикатори отпадних вода у граду Нишу.
Састав Комисије:
 1. Др Љиљана Ђорђевић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Дипл.грађ.инж. Весна Стојановић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.
Дана 25.9.2020 год. у 08:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЋ 5/МАС-ТИ браниће ЗАВРШНИ РАД из
предмета:  Индикатори ефикасности заштите животне средине у производњи хране,
Тема: Испитивање индикатора стања процедних вода на депонији Метерис.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, председник
 2. Др Јелена Марковић, ментор
 3. Дипл.хем. Ана Станисављевић, члан
У Врању, 18.9.2020.г.