Одбрана специјалистичких радова

Дана 12.10.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛА ПЕЈКОВИЋ 8/ДСТ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: АНАЛИЗА РАДА ВОЗНОГ ПАРКА СА АСПЕКТА ИСКОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА У ЦЕНТРУ ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА АУТО ШКОЛА ПОЛЕТАШ СУРДУЛИЦА.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛАН СТАНКОВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР ВЛАДИМИР ПОПОВИЋ, члан
У Врању, 11.10.2021.г.
Дана 23.8.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО МИЛТЕНОВИЋ 54/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ,
Тема: Улога руководиоца у управљању конфликтима и одржавању организационе културе.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Љиљана Стошић-Михајловић, ментор
 3. Др Светлана Трајковић, члан
У Врању, 16.8.2021.г.
Дана 27.8.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент Александар Китановић 99/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  Одрживи развој у саобраћају,
Тема: Фактори који утичу на одрживи развој у саобраћају Пчињског округа.
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, председник
 2. Др Гордана Мрдак, ментор
 3. Др Владимир Поповић, члан
У Врању, 16.8.2021.г.
Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ 101/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Примена географских информационих система у друмском саобраћају".
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Владимир Поповић, ментор
 3. Др Милан Станковић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.
Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО СТОИЦОВ 102/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Унапређење организације и технологије у транспортном саобраћају са маршутом (транспортниом путем) у АТ привредним друштвима "Лазар-Шпед" и "Богатиновић", Врање".
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Др Владимир Поповић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.
Дана 21.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИТИЋ ЈЕЛЕНА 57/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, проф.с.с., председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања