Одбрана специјалистичких радова

Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЦВЕТКОВИЋ 101/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "Примена географских информационих система у друмском саобраћају".
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Владимир Поповић, ментор
 3. Др Милан Станковић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.
Дана 24.6.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО СТОИЦОВ 102/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Унапређење организације и технологије у транспортном саобраћају са маршутом (транспортниом путем) у АТ привредним друштвима "Лазар-Шпед" и "Богатиновић", Врање".
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Др Владимир Поповић, члан
У Врању, 15.6.2021.г.
Дана 21.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИТИЋ ЈЕЛЕНА 57/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА ПУТАРИНЕ.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, проф.с.с., председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 21.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент НИКОЛИЋ МИЛАН 79/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: ABS-СИСТЕМ ПРОТИВ БЛОКИРАЊА КОЧНИЦА.
Састав Комисије:
 1. др Слободан Стефановић, проф.с.с., председник
 2. др Небојша Димитријевић, проф.с.с., ментор
 3. др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с., члан
У Врању, 15.12.2020.г.
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ 37/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: Реинжењеринг производних процеса на технолошким линијама ИГМ "Младост" Власотинце.
Састав Комисије:
 1. Др Небојша Димитријевић, председник
 2. Др Слободан Стефановић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.
Дана 8.12.2020 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН СТОЈАНОВИЋ 38/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: Математички модели енергетских постројења.
Састав Комисије:
 1. Др Слободан Стефановић, председник
 2. Др Небојша Димитријевић, ментор
 3. Др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 1.12.2020.г.

Пројекти , награде и признања