Одбрана специјалистичких радова

Дана 20.1.2022 год. у 13:30 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МАРКО МИТРОВИЋ 1/ДСТ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: Анализа кочионих система код моторних возила на практичним премерима техничког прегледа "Zvezdana AS Company d.o.o" у Врањској Бањи.
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, проф.с.с., председник
 2. Др Слободан Стефановић, проф.с.с., ментор
 3. Др Владимир Поповић, проф.с.с., члан
У Врању, 18.1.2022.г.
Дана 20.1.2022 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ТАЊА СТОЈКОВИЋ 3/ДСТ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА,
Тема: Динамичке карактеристике путничких моторних возила с освртом на њихов практични прорачун.
Састав Комисије:
 1. Др Милан Станковић, проф.с.с, председник
 2. Др Слободан Стефановић, проф.с.с, ментор
 3. Др Владимир Поповић, проф.с.с, члан
У Врању, 20.1.2022.г.
Дана 24.1.2022 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент ИВИЦА ТОШЕВ 52/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПРОЦЕНА РИЗИКА,
Тема: Анализа ефеката депоније "Метерис" на емисију гасова са ефектом стаклене баште.
Састав Комисије:
 1. Др Лидија Стаменковић, проф.с.с., председник
 2. Др Љиљана Ђорђевић, проф.с.с, ментор
 3. Сци Дамјан Станојевић, предавач, члан
У Врању, 17.1.2022.г.
Дана 8.12.2021 год. у 12:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТАНИЋ МИЛОШ 43/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖИЊЕРИНГ,
Тема: ,,МОДЕЛ РЕИЖИЊЕРИНГА ПРОИЗВОДНЕ КОНТРОЛЕ ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА У ПРЕДУЗЕЋУ ,,ELRAD WS-S VLASOTINCE'.
Састав Комисије:
 1. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ , председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. ДР БРАНИСЛАВ СТАНИСАВЉЕВИЋ, члан
У Врању, 3.12.2021.г.
Дана 30.11.2021 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент СТЕФАН АРИЗАНОВИЋ 45/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: ПРАТКИЧАН ПРИМЕР ПРИМЕНЕ МЕТОДЕ ПЛАНОВА ПРИЈЕМА.
Састав Комисије:
 1. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ , председник
 2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
 3. ДР ЗОРАН ЈАЊИЋ, члан
У Врању, 23.11.2021.г.
Дана 24.11.2021 год. у 11:00 часова у простојама АТВСС Ниш - Одсек Врање.
Студент МИЛОШ ЂУКИЋ 44-ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖИЊЕРИНГ,
Тема: МОДЕЛИ И МЕТОДЕ УНАПРЕЂЕЊА РЕМОНТА И ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ КАО РЕДИЗАЈНА ПРОЦЕСА РЕИНЖИЊЕРИНГА У ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ.
Састав Комисије:
 1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
 2. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, ментор
 3. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, члан
У Врању, 17.11.2021.г.

Пројекти , награде и признања