Штампа
Дана 28.11.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ 58/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан
У Врању, 20.11.2019.г.