Штампа
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент КРИСТИНА МИХАЈЛОВИЋ 13/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ГУРУИ КВАЛИТЕТА СА АСПЕКТА СТАТИСТИЧКИХ МЕТОДА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. СЦИ ДАМЈАН СТАНОЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР МИЛИЦА СТАНКОВИЋ, члан
У Врању, 25.11.2019.г.