Штампа
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Небојша Трајковић 9/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Систем контроле квалитета у компанији А.Д. "Алфа-Плам"..
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.