Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Александар Ничић 20/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Практична примена методе планова пријема као алата квалитета"..
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.

Пројекти , награде и признања