Штампа
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Милан Маркић 23/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "Паралелни приказ основних и нових алата квалитета"..
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. сци Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.