Штампа
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Никола Станојковић 24/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Оперативно планирање у друмском транспорту применом математичке методе изналажења оптималног решења"..
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.