Штампа
Дана 5.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент Еркан Ајдини 98/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "Технологија радијалног превозног пута теретних возила у друмском саобраћају"..
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 28.11.2019.г.