Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЛИЦА ПЕШИЋ 51/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА,
Тема: "АЛКОХОЛ И ДРОГА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Далибор Пешић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.