Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТАР ТРАЈКОВИЋ 73/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  САВРЕМЕНА ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ,
Тема: "УРЕЂАЈИ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕНОСА СТЕПЕНА КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
  1. др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.