Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЈЕЛЕНА ТРАЈКОВИЋ 81/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА КОНТЕЈНЕРСКОГ ПРЕВОЗА ТРАНСПОРТНИМ СРЕДСТВИМА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ ПОНАВЉАЈУЋЕГ ПРЕВОЗНОГ ПУТА СА ПРЕВОЖЕЊЕМ У ОБА СМЕРА".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић , председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања