Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛА 88/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "ФАКТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У САОБРАЋАЈУ".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Гордана Мрдак, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.