Штампа
Дана 25.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ПЕТКОВИЋ ДАРКО 95/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА,
Тема: "ОПТИМИЗАЦИЈА ПАЛЕТНОГ ТРАНСПОРТА СА ПОНАВЉАЈУЋИМ ПРЕВОЗНИМ ПУТЕМ СА ПОЛОЖАЈЕМ ГАРАЖЕ НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ".
Састав Комисије:
  1. др Небојша Димитријевић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Љиљана Ђорђевић, члан
У Врању, 19.12.2019.г.