Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН 7/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ,
Тема: "ПРОЦЕНА ЕКО-ХЕМИЈСКОГ СТАТУСА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ".
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Љиљана Ђорђевић, ментор
  3. др Гордана Богдановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања