Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈКОВИЋ ДРАГАНА 18/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА,
Тема: "ОСНОВНИ АЛАТИ КВАЛИТЕТА".
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Дамјан Станојевић, ментор
  3. др Милица Станковић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.

Пројекти , награде и признања