Штампа
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент МИЉКОВИЋ ЈОВАН 19/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "АНАЛИЗА ТРЖИШТА КАО ОСНОВА ЗА ПРОМЕНУ РЕИНЖЕЊЕРИНГА".
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.