Штампа
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент СТОЈАНОВИЋ МИЛАН 21/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  РЕИНЖЕЊЕРИНГ,
Тема: "РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ".
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Слободан Стефановић, ментор
  3. др Небојша Димитријевић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.