Штампа
Дана 26.12.2019 год. у 13:00 часова у простојама ВШПСС у Врању.
Студент НИКОЛИЋ СТЕФАН 25/ИМ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,
Тема: "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА".
Састав Комисије:
  1. др Срђан Тасић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. дре Слободан Стефановић, члан
У Врању, 20.12.2019.г.