Дана 11.06.2020 год. у 10:00 часова у простојама АТВСС - Одсек Врање.
Студент ИВАНОВИЋ МАРКО 89/СИ-СЦИ браниће СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из
предмета:  ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,
Тема: "СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ВОЗАЧА И ВОЗИЛА".
Састав Комисије:
  1. др Љиљана Ђорђевић, председник
  2. др Небојша Димитријевић, ментор
  3. др Слободан Стефановић, члан
У Врању, 04.06.2020.г.

Пројекти , награде и признања