Штампа

Дана 04.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стошић Боривоје 2/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ПРИМЕНА GIS-A У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ".

Састав Комисије:

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 24.09.2018.г.