Штампа

Дана 26.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Стојановић Маја 77/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ТЕЛЕМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ПРАЋЕЊЕ, КОНТРОЛУ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ".

Састав Комисије:

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 27.09.2018.г.