Штампа

Дана 18.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент Дичић Далибор 6/ИМ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

МОДЕЛИРАЊЕ ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА,,

Тема: "МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ".

Састав Комисије:

  1. ДР СРЂАН ТАСИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, члан

У Врању, 10.10.2018.г.