Штампа

Дана 25.10.2018. год. у 13,00 часова у простојама ВШПСС у Врању.

Студент  Јанковић Стефан 72/СИ-СЦИ браниће 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД из предмета: 

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ,

Тема: "ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ КОД МОТОРНИХ ВОЗИЛА".

Састав Комисије:

  1. ДР ЉИЉАНА ЂОРЂЕВИЋ, председник
  2. ДР НЕБОЈША ДИМИТРИЈЕВИЋ, ментор
  3. ДР СЛОБОДАН СТЕФАНОВИЋ, члан

У Врању, 18.10.2018.г.